Profil foto

Ing. Zuzana Majer Mičincová, ACC

O mne

Mám za sebou viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov vrátane budovania a riadenia HR oddelení v nadnárodných spoločnostiach. Koučing bol dlhé roky dennou súčasťou môjho fungovania s podriadenými aj kolegami a spoločne sme budovali koučingovú kultúru ako najefektívnejšiu formu vedenia zamestnancov. Sama som mala to privilégium mať svojho kouča, ktorý mi pomáhal mať veci pod kontrolou a prežiť aj tie najturbulentnejšie časy. S ohľadom na potreby vedenia, mojich podriadených, x šéfov v maticovej štruktúre, a v neposlednom rade aj na môj súkromný život. Viem aká je dôležitá prítomnosť kouča, ktorý sa zaujíma iba o vás a sprevádza vás vašou cestou. Niekedy to rozmýšľanie síce bolí a sú vám kladené otázky, ktoré by ste si nikdy nepoložili, ale práve tým zmeníte uhoľ pohľadu a nachádzate kreatívnejšie riešenia, ktoré generujú ďalšie "svetaborné" nápady. Koučing je pre mňa veľmi silný nástroj na sebarozvoj a verím mu. Aj preto momentálne pôsobím ako HR Freelancer a kouč. Okrem jednotlivcov, pracujem aj s tímami na dosahovaní ich vízii a cieľov, zlepšení team-spiritu, komunikácie a spolupráce, čím sa zvyšuje efektivita fungovania tímu. Som certifikovaná ICF /Medzinárodnou federáciou koučov/. Okrem slovenčiny koučujem v nemeckom a anglickom jazyku.
Ekonomická Univerzita v Bratislave: Obchodná Fakulta - Medzinárodný obchod, Business Coaching College.

Napíšte mi