Profil foto

Ing. Zuzana Majer Mičincová, ACC

O mne

Koučujem - destilujem potenciál a genialitu jednotlivcov aj tímov z rôznych sfér podnikania, ktorí chcú vniesť jasnosť do ich tém, prekonať ťažké situácie a bariéry, ako aj s tými, ktorí chcú začať s pozitívnym vývojom, udržať ho v chode a dosahovať nové ciele. Mám 15 rokov skúsenosti v HR v medzinárodných firmách, väčšinu vo vedúcich pozíciách. Medzičasom pracujem aj ako HR konzultant, tréner a kouč a okrem slovenčiny koučujem v nemčine a angličtine. Riadim sa mottom, že veľké objavy nám nezmenia život tak, ako malé trvalé zmeny v ňom.
Business Coaching College Ekonomická Univerzita v Bratislave: Obchodná Fakulta - Medzinárodný obchod
15 rokov v oblasti riadenia ľudských zdrojov 5 rokov ako kouč

Napíšte mi