O mne

Moje prvé pracovné skúsenosti som načerpala počas štúdia na Detské linke záchrany. Študovala som na Fakulte Sociálnych vied na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Niekoľko rokov som pôsobila ako špecializovaná IT / Telco personálne konzultantka a headhunterka v Bratislave a v Prahe. Neskôr som postúpila na pozíciu HR Business Partnera v medzinárodných korporáciách, ako Vodafone či Teradata. V roku 2014 som si založila TALENT CENTER , kde sa môžem naplno venovať ľuďom v ich osobnostnom ale aj duchovnom rozvoji, kariérnemu poradenstvu, talent koučingu, rozvojovým programom, Talent manažmentu, rozvoju tímových talentov vo firmách , analýzam firemnej kultúry a "budovaniu značky" klientov. Som certifikovaným partnerom Aplikácie Balance Management, Garantom Talent Centra, a poskytujem hĺbkové konzultácie silných stránok prostrednictvým Gallup testov, Strenghtsfinder 2.0. "a Barettových testov hodnôt vo firmách v SR a ČR. Počas 15 ročnej som praxe absolvovala rôzne HR tréningy, HR programy, rozvoj ľudí, talent managent v SR a UK - Londýn, ale aj rôzne alternatívne workshopy, pobyty v Mexiku. Pri sprevádzaní klienta často otvárame témy psychospirituálnej krízy, prácu s tieňami a potlačenej vnútornej sily či témy zameranú na pravé autentické Ja - dušu. Pri individuálnych a skupinových terapiách používam aj techniky práce s imagináciou, snami, obrazmi a farbami.
Gallup Strengthsfinder výcvik Balance Managment certifikácia na analýzu osobnostných profilov a firemných prieskumov Theta Healing - opravnenie na prácu s presvedčeniami , emočnými blokmi, vzorcami a programami mysle
- meranie silných stránok, talentov a skrytého potenciálu človeka - identifikovanie bŕzd v rozvoji a ich odstránenie - vyjasnenie si otázok svojej sebarealizácie, povolania, kariéry až poslania - pri individuálnych a skupinových terapiách používam aj techniky práce s imagináciou, snami, obrazmi a farbami. Pri sprevádzaní klienta často otvárame témy psychospirituálnej krízy, tieňov, duševvých tlakov, potlačenej vnútornej sily, a témy zamerané na prejavenie pravého autentického Ja .
15 rokov v oblasti rozvoja osobnosti človeka a jeho najhlbšieho potenciálu 6 rokov - personálna konzultantka v SR a ČR 3 roky - v oblasti rozvoja práce so zamestnancami v korporáciach v ČR ( HR business partner za Východnú Európu ) Od roku 2014 zakladateľka Talent Centra v ČR a SR www.talentcenter.cz
osobne skype
Spolupracujeme s organizáciami, spoločnosťami a jednotlivcami na podporu rozvoja potenciálu a vnútornej sily človeka a firiem.

Môj najnovší článok

Poslanie a správna cesta

Keď som bola ešte malá školáčka, dostala svoju prvú knihu o osobnom rozvoji. Nazývala sa „ Poznaj svoju Osobnosť“ a mám ju doteraz doma. Na jej obálke bol zobrazený pánko s kufríkom, ktorý stál pred...

Rezervácia služby

Napíšte mi