O mne

Som biznis a životná koučka, psychologička, konzultantka v oblasti podnikania. Klientov sprevádzam pri prekonávaní životných a iných neočakávaných zmien a pri rozvoji osobného a kariérneho potenciálu. Koučujem témy kariérnych a biznisových zmien, začiatkov podnikania. Venujem sa aj life koučingu a vzťahovému koučingu. V podstate sa s klientom venujeme akejkoľvek téme, ktorú momentálne najviac rieši. Podľa vlastných skúseností viem, že uvoľnenie napätia a neistoty v jednej oblasti, pozitívne ovplyvňuje aj ostatné súčasti života a celkovú spokojnosť a vyrovnanosť. Klientov sprevádzam na ceste uvedomenia si svojich vlastných pocitov, túžob, hodnôt a cieľov. Spolu hľadáme spôsob ako zosúladiť priority a ciele s vnútornými hodnotami a reálnymi vonkajšími podmienkami, vlastnými schopnosťami a potenciálom. A keď nájdeme spôsob, ako to ide, zrazu človek uverí, že môže a koná, vedome sa rozhoduje s úplnou neobmedzenou slobodou tvoriť svoje ďalšie bytie. Spolupracujem s malými a strednými podnikateľmi, lídrami, manažérmi a ich tímami, ľuďmi, ktorí chcú pracovať na zmene, rozvoji svojho potenciálu alebo zlepšení vzťahov. Túžim, aby aj druhí uverili, že môžu, a tak začali svoj život, biznis, kariéru transformovať podľa seba. Začínajúcim a malým podnikateľom poskytujem konzultácie v oblasti podnikania a psychológie marketingu.
Magisterské štúdium Pracovnej a aplikovanej psychológie na Fakulte Sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Business Coaching – ACSTH ICF - Business Coaching College v Bratislave Life Coaching – ACSTH ICF - Business Coaching College v Bratislave
Momentálne pracujem online.

Napíšte mi