O mne

Pracujem ako koučka, etikoterapeutka a vzťahová terapeutka. Na svojich sedeniach s klientmi používam techniky ako EFT, vnútorné dieťa, etikoterapiu, NLP a meditácie. Zameriavam sa najmä na emócie, pretože tie považujem za veľmi dôležité v živote každého človeka. Vo väčšine prípadov sa necháme svojimi emóciami ovládať a tak sa nechtiac od ľudí vzďaľujeme, namiesto toho, aby sme ich vedeli využiť na zblíženie s druhými ľuďmi a na svoju pohodu. Nevieme narábať s emóciami svojich blízkych, pretože sme sa od svojich rodičov naučili emócie ODMIETAŤ, ZĽAHČOVAŤ alebo do nich ODVÁDZAŤ POZORNOSŤ. A túto štafetu predávame nechtiac aj svojim deťom. Takisto sa zameriavam na liečenie tráum a emočných blokov, ktoré si nesieme z detstva a ktoré nám bránia rozvíjať harmonické vzťahy. Pracujem s klientmi osobne, ale aj cez skype. Vždy beriem do úvahy individuálnu situáciu každého klienta a na to, aby náš vzťah bol založený na dôvere a prijatí jeho osoby bez hodnotenia a posudzovania.
EFT Praktik, kouč, etikoterapeut, vzťahový mediátor.
Pôsobím od roku 2011. Od roku 2014 robím aj prednášky a workshopy na tému vzťahy, emócie v nich a a ako ich zvládať.

Cena sedenia

40,00 € 90 min

Môj najnovší článok

Ako zvládnuť hnev, ktorý vám adresujú druhí

Alebo o presvedčení, že keď sa na mňa niekto hnevá, je som mnou niečo v neporiadku.

A tiež aj o tom, ako toto presvedčenie zmeniť.

Zdá sa, že presvedčenie KEĎ SA NA MŇA NIEKTO HNEVÁ, JE SO MNOU NIEČO V NEPORIADKU, má v sebe veľa...

Rezervácia služby

Napíšte mi