Profil foto

Mgr. Katarína Baginová, ACC

O mne

Som koordinátorkou poradenského centra pre rodiny, pedagógom a choreografom tanca, ale hlavne manželkou a matkou štyroch detí. Pri každom stretnutí sa snažím viesť rozhovor tak, aby ste pocítili hlboké prijatie a bezpečie. Cesta, na ktorú sa vydáte, vás môže oslobodiť od vlastných bolestí nájdením možností uvažovať o vás samých novým spôsobom.
PdF UK, Manažér ako mentor a kouč, Brief Coach Training (ACTP).
Viacročná skúsenosť s prípravou snúbencov do manželstva, sprevádzanie manželov a jednotlivcov v čase kríz, viac ako 150 odkoučovaných hodín.
Osobne, Skype, telefonicky a písomne.

Napíšte mi