O mne

Mojim klientom som nápomocná pri hľadaní nástrojov na efektívne zvládanie nárokov ich života, pri pochopení, prečo sa im opakovane stávajú veci, ktoré im spôsobujú ťažkosti, pri porozumení ich vzťahom a nachádzaní spôsobov lepšieho fungovania v nich.... Zas a znova sa s nimi vydávam na spoločnú cestu, na ktorej zo všetkých síl spoločne hľadáme spôsoby, ako ich vyslobodiť spod ťažoby vlastných úzkostí a strachov, výčitiek a komplexov, nepochopenia druhých a neprijatia od druhých, nedostatku lásky či nadmiery kritickosti od druhých, závislosti na iných či inom.... Teší ma, napĺňa i povzbudzuje, keď som v tomto procese účastná pri „znovuzrodení“ Človeka - Človeka vedomého si svojej hodnoty, bez potreby umenšovať hodnotu druhých, Človeka vyrovnaného, pevného a zároveň schopného pružne a adekvátne reagovať na meniace sa okolnosti, Človeka vstupujúceho do rovnocenných vzťahov, v ktorých cíti prijatie i naplnenie svojich potrieb, prosto Človeka, ktorý žije...... Neviem to popísať inak, než že napomáhať procesu „uzdravovania duše“ je pre mňa prácou i zadosťučinením zároveň.
Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Dlhodobý výcvikový program v Psychoterapii orientovanej na klienta (PCA), Výcvik v hypnóze podľa Ericksona, Individuálne rozvojové plány (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Bratislave) - akreditované MPSVaR, Kouč (Biznis Coaching Bratislava) - akreditované MŠVVaŠ, NLP Practitioner (NLP Akadémia), Magická rétorika (NLP Akadémia).

Napíšte mi