O mne

Koučing je vhodný pre všetkých, ktorí chcú robiť veci inak, alebo chcú robiť iné veci. Často vedia, čo chcú, ale na ceste k dosiahnutiu cieľu im stoja určité prekážky. Cieľom koučovania je nájsť odpovede a riešenia. Stretnutie je proces, kedy otvárame pomyselné okienka, pomenovávame jednotlivé situácie, udalosti, postrehy, myšlienky... Hľadáme odpovede a riešenia, prichádzate na nové zaujímavé nápady a výzvy. Častokrát vidno úsmev a rozjasnenú tvár, keď si sám pomenujete riešenie danej situácie... a preto ma táto práca baví, prináša radosť, chuť, energiu na oboch stranách. Inšpiratívna trénerka, koučka, mentorka a konzultantka v oblasti osobného rozvoja, komunikácie s rešpektom a ľudskou tvárou, zvyšovania ľudského potenciálu, soft skills, leadershipu, zvyšovania výkonnosti a spokojnosti za pomoci rôznych vizuálnych techník a predovšetkým praktických skúseností, ktoré získala a o ktoré sa rada podelí. Vo svojich programoch nezabúda ani na mládež - je autorkou nového pilotného vzdelávacieho projektu "Finančná akadémia mladých (FAM)" - zameraná na zvýšenie finančnej gramotnosti, prejavu porozumenia a prezentovania, vzájomnej komunikácie pri tvorbe projektov. Skúsenosti z jednotlivých segmentov prinášam vo forme vzdelávacích seminárov, koučingových sedení a mentoringových programov – pre všetkých, ktorí chcú žiť naplnený život, byť inšpiráciou pre iných, sú ochotní pracovať na sebe a podeliť sa o skúsenosti s inými. A možno ste to práve aj vy!
- Certifikovaná konzultantka Lumina Learning 2019- využíva validizované psychometrické nástroje a meria konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť efektivitu na všetkých úrovniach. - Absolventka medzinárodne certifikovaného výcviku koučovania - Business coaching — meaning and mechanics of coaching in business v BCTC Bratislava 2017. - Absolventka programu, ktorý má medzinárodne uznaný status oficiálneho rozvoja pod hlavičkou International Coach Federation (ICF) - Medzinárodné certifikované označenie: Approved Program: Coaching work with barriers - powerful questions in stuck situations v BCTC Bratislava 2018.
Osobne, telefonicky a mailom. Miesto na osobné stretnutie si vždy určuje klient podľa svojich preferencii-koučovňa, kaviareň, pracovňa, les, kancelária, prechádzka .... tak, aby ste sa tam cítili bezpečne a pohodlne.
Spolupracujem s Národným Podnikateľským centrom - Slovak Business Agency ako lektor, mentor a kouč v oblasti osobného rozvoja a budovania rozvoja biznis modelu pre podnikateľský sektor.

Napíšte mi