O mne

S niekoľkoročnými skúsenosťami v psychosociálnom prostredí s multikulturálnym zázemím sa venujem poskytovaniu psychologického poradenstva, terapii a analýze a supervízii pre psycho-sociálne obory, v slovenskom a nemeckom jazyku. Po štúdium psychológie na Slovensku nasledovala 4 ročná prax v penitenciálnom prostredí ako väzenská psychologička, tak v ČR ako i na SR, následné presťahovanie do Viedne sprevádzala atestácia v Zdravotnej a klinickej psychológii v inštitúte AAP Wien a otvorenie vlastnej praxe. Od roku 2010 dianie v profesnom i osobnom živote bolo sprevádzané výcvikom v analytickej psychológii - tzv. Jungiánska psychoterapia (hlbinná).
Psychologička, Klinická a zdravotná psychologička, Psychoterapeutka so supervíziou.
Klinická a zdravotná psychológia - AAP Viedeň.
Psychologické služby pre ministerstvo vnútra SR a ČR, poradenské služby pre Rakúsky červený kríž a Caritas vo Viedni, súkromná prax.
Osobne a cez Skype.

Cena sedenia

40,00 € 50 min

Pozn.: Nezamestnaní, študenti a mamičky na materskej 20€ v rámci kapacít.

Rezervácia služby

Napíšte mi