Profil foto

Mgr. Silvia Langermann, PCC

O mne

Coaching je môj životný štýl, neviem inak. Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Koučing prednášam aj na univerzitnej pôde pretože si myslím, že má neoceniteľný prínos pre rozvoj človeka bez ohľadu na jeho vek a vzdelanie. Práca kouča ma napĺňa a neustále mi ukazuje efektivitu tejto metódy aj v praxi. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nielej jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať hoci si uvedomujú svoj problém. Boja sa osloviť psychológa alebo iného odborníka aby im pomohol. Koučing má však jednu veľkú výhodu, nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu. A viete aké je tajomstvo koučingu? Koučing nebolí.
2019 - absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu - centrum vzdelávania UK, garant prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 2019 – získanie titulu PCC od International Coach Federation 2017 – úspešné absolvovanie štátnej skúšky k získaniu titulu PhD. / som v procese odovzdania práce potrebnej k dokončeniu absolvovania štúdia 2017 – certifikácia lektora Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov 2017 – Osvedčenie o účasti na workshope Sheily McNamee Transformatívny dialóg: Usmerňovanie konfliktov - Inštitút diagnostických praxí Bratislava 2017 – Continuing Coach Education Certificate ICF Slovak Charter Chapter at the UnConference on the Occasion - International Coach Federation 2016 – Continuing Coach Education Certificate ICF Slovak Chapter at the PEER CAMP 2016 2015 – Accomplished Mentor Coach Session - ACC titul udeľovaný International coach federation/ICF 2014 – Program Supervision and mentoring for coaches and managers using coaching 2014 – Potvrdenie o Akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 2013 – súčasnosť – vyučovanie predmetov Úvod do koučingu, Koučing a Kritické myslenie na Paneurópskej Univerzite 2013 – vyučovanie predmetu Úvod do koučingu na Univerzite Komenského 2011 - súčasnosť - lektorovanie kurzov, prednášok, worshopov a pod. 2011 – Osvedčenie o absolvovaní školiaceho a výcvikového kurzu GPOP a získanie licencie - Hogrefe – Testcentrum 2011 – založenie vzdelávacej inštitúcie a koučingovej poradne a spoločnosti Power Coaching s. r. o. 2011 – obhájenie titulu v Odbornom združení Coachok v Budapešti, v odbore Life koučing 2008 – Diplom v magisterskom štúdiu v programe manažment - UK v Bratislave 2008 – Diplom v magisterskom štúdiu v programe sociálna a pracovná psychológia -UK v Bratislave 2008 – ukončené štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského s titulom magister (Mgr.) 2008 – ukončené štúdium na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského s titulom magister (Mgr.)
186 absolventov Akreditovaného kurzu KOUČ 104 hodín 2 280 Life coachingových sedení 1 470 Vitality coachingových sedení 2304 Business coachingových sedení školenia a coachingy pre 42 spoločností 398 GPOP osobných diagnostík 360 stupňov spätných väzieb v počte 73 52 personálnych auditov 720 kvalitnejších životov 2 880 fotiek z kurzov 1280 vypísaných pier 572 l vypitej kávy na kurzoch :)
E-mailom, telefonicky, cez skype a osobne.
Spoločnosť spolupracuje so spoločnosťami Mary Kay, Zoznam s. r. o., Quety s. r. o., Tuv Sud Slovakia, MARSANN IT, Zetor a. s., Národá banka Slovenska či Slovenská pošta, a. s. V októbri 2014 spoločnosť akreditovala na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR kurz Kouč 104 hodín, kde najmä praktickou formou školí nových koučov.

Cena sedenia

60,00 € 45 min

Môj najnovší článok

Pracujte na sebe a zlepšujte sa aj v karanténe: Takéto máte možnosti

Vo svete kouča či psychológa prevládajú osobné stretnutia. To neznamená, že sa vylučuje možnosť pracovať v online priestore. Ba dokonca, ponúka omnoho širší priestor. „Ak nemôžete prísť...

Rezervácia služby

Napíšte mi