O mne

Pracujem ako poradenský psychológ a kouč v oblasti osobného aj kariérneho poradenstva. Špecializujem sa na problematiku vzťahov, osobnostného rozvoja, kríz ale aj závislostí, porúch príjmu potravy, nespavosti a podobne. Takisto pracujem aj ako mediátor v oblasti mimosúdneho riešenia sporov, so špecializáciou na rodinnú problematiku.
UK Praha - Fakulta humanitních studií: Studium humanitní vědomost - Obor Psychologie a filosofie, 1999-2004, titul Bc., UK Bratislava - Fakulta ekonomických a sociálnych vied: Ústav aplikovanej psychológie - Odbor Sociálna a pracovná psychológia, 2005-2007, titul Mgr.
Poradenstvo v oblasti medziľudských vzťahov, partnerských problémov, problémov osobnostného rozvoja ako kariérne poradenstvo, osobnostné krízy, otázky závislosti, neistoty, fóbií, porúch príjmu potravy, atď.
Tréning poradenských zručností - RPPS, Tréning mediátor, Práca so závislosťami.
Osobne, e-mailom, Skype, Messenger, či telefonicky.

Napíšte mi