O mne

Som individuálny a tímový kouč, lektor, konzultant a špecialista osobnostného rozvoja. Svoje skúsenosti som mal možnosť nabrať počas 13 rokov v korporátnom prostredí ako sú banka a telekomunikácie. Pôsobil som nielen ako konzultant v priamom styku so zákazníkom či špecialista podpory predaja a tréner, ale aj ako človek zodpovedný za chod a plnenie viacerých predajných tímov. Som garant na akreditovanom programe pre lektorov a kariérnych poradcov.
* Absolvent študijného programu MBA *STAR Profi - dvojročný výcvik, transformačno systematický prístup Virginie Satirovej pre riadiacich pracovníkov *medzinárodná certifikácia NLP Practitioner * individuálny KOUČ (ACSTH) * tímový KOUČ *kariérny poradca *SCRUM MASTER * Certifikovaný analytik medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie - GPOP.
témy ktorým sa venujem: *OBLASŤ KOMUNIKÁCIE *PREZENTAČNÝM A PREDAJNÝM ZRUČNOSTIAM *KOUČING A ZAVÁDZANIE PRVKOU KOUČINGU DO BUSINESS PROSTREDIA A PROSTREDIA ŠKOLY *LEADERSHIP a ROZVOJ MANAŹÉRSKÝCH ZRUČNOSTÍ *ROZVOJ KREATIVITY *GAMIFIKAČNÉ PRVKY A PROCES GAMIFIKÁCIE *TÉMY KEDY JE V ÚSTREDÍ PRÁCA S POSTOJOM ÚČASTNÍKOV *OBJAVOVANIE PODNIKAVOSTI A OSOBNOSTNÉHO POTENCIÁLU *DIAGNOSTIKA (GPOP, ISK, 360°spätná väzba, AC/DC..) K mojim „srdcovkám“ patrí transformačný rozvoj tímov a jednotlivcov, zmena organizačnej kultúry a dlhodobé tréningové programy, ktoré majú prvky gamifikácie a reálny zmysel pre ľudí a organizáciu.
viac ako 13 rokov praxe: • 500+ hodín individuálny koučing • 700+ hodín budovanie tímov, poradenstvo a mentoring • 2500+ hodín vedenia workshopov, školení, seminárov
Osobne, telefonicky , e-mailom, web a sociálne siete.

Napíšte mi