O mne

Volám sa Milada Ragasová. Už od detstva ma priťahovalo zisťovanie a snaha pochopiť čo sa skrýva za rozhodovaním a konaním iných, ale aj seba. Postupne som vzdelávaním a poznávaním v praxi prišla k rôznym pochopeniam a poznaniu. Najviac zmien v živote každého človeka začína zmenou samého seba a pochopením, prijatím. Preto som sa postupne stále viac a viac orientovala na sociálne, psychologické odbory, aj alternatívne smery, ktoré poskytujú dostatok informácii, techník a prístupov pre individualitu klienta. Môj život zásadne ovplyvnili a zmenili k lepšiemu hlbinné dynamické prístupy (napr. regresná terapia), ktorými sa vieme dostať až do podstaty problému, pochopiť a zmeniť seba a svoj život. Taktiež neurolingvistické programovanie, poznanie o fungovaní ľudskej mysle a schopnosť meniť to, čo vo svojom živote priťahujeme zmenou myslenia, (koučing, hypnóza), ale aj energetická psychológia (EFT). Ďalším veľmi fascinujúcim prístupom sú systémové figúrkové konštelácie, kde pomocou nadhľadu a rozostavení vidíme vplyvy okolia a aj vlastne rozhodnutia, modely správania. Už len tým, že si ich s odstupom a nadhľadom uvedomíme sme schopní meniť svoju situáciu, vzťahy a spôsob života. Postupne svoje skúsenosti a vedomosti ponúkam ďalej a učím ďalších regresných terapeutov, organizačných poradcov, koučov.
2014 - certifikát MŠ SR- akreditovaný kurz organizačný poradca, 2016 - certifikát MŠ SR- akreditovaný kurz poradenstvo v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti, 2014 rekvalifikácia Kouč (NLP, hypnóza) akreditované MŠMT ČR, 2014 terapeut energetickej psychológie a EFT, 2014 EFT Optimal (kvantová energia s EFT) , 2013 akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých (tréning trénerov), 2000-2003 Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor sociálna práca.

Cena sedenia

55,00 € 60 min

Môj najnovší článok

Prečo sa nedarí dosiahnuť cieľ, alebo to po čom túžite?

Dosiahnite svoje ciele úspešne. 

Možno ste si už niekedy položili otázku ako to robia iní, keď získajú to, po čom túžia...
Možno ste len na ceste k dosiahnutiu svojho cieľa .


Na začiatku...

Rezervácia služby

Napíšte mi