O mne

Pozitívnemu mysleniu sa venujem viac ako desať rokov, potom čo som takmer padol na pomyselné dno. V roku 2007 som spustil webovú stránku, na ktorej zdieľam svoje skúsenosti s aplikovaním pozitívneho myslenia. Ako čas plynul, začal som prednášať, organizovať semináre a radiť najbližším. Stránka prešla výraznými zmenami. Obohatil som ju o inšpiratívne rozhovory, články a videá. Svoje poznatky som zhrnul v knihe „Je ľahké spraviť zvislú čiarku“, ktorá vyšla v máji 2015. V súčasnosti pozornosť obraciam na osobný koučing, mentoring a rozvíjanie potenciálu druhých. Moje silné stránky: 1. Empatický, 2. Komunikatívny, 3. Rozvíjam potenciál druhých, 4. Maximalizujem, 5. Prepájam.
Telefón, e-mail, Skype, ale hlavne osobne.

Napíšte mi