Profil foto

PaedDr.Elena Moravčíková, ACC

O mne

Som medzinárodne certifikovaný kouč. Mojím mottom je:"Buďte pre ľudí svetlom, prichádza potichu a predsa všetkých zobudí...". Aj koučing je také svetielko v tme, ktoré pomôže odhaliť všetky skrytosti, dá možnosť nahliadnuť na vec / problém z iného uhla pohľadu. Koučingu sa venujem od roku 2016, pomáham ako firemným, tak i individuálnym kientom bez ohľadu na oblasť pôsobenia. Všetci sme ľudské bytosti, spájajú nás podobné problémy. V práci využívam aj techniky neurolingvistického programovania, ako aj storytelling.
Associated Certified Coach (ICF), NLP practitioner.
Od roku 2016.
Osobne, telefonicky, Skype, Viber s Messenger.
Spolupracujem s firmami v rôznych oblastiach biznisu, ako aj s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o koučing/mentoring. Spolupracujem aj na projekte Butterfly Effect.

Cena sedenia

107,00 € 60 min

Pozn.: Ceny mimo Bratislavy na základe dohody.

Rezervácia služby

Napíšte mi