O mne

Som kouč a športový psychológ, pomáham jednotlivcom aj tímom spoznávať samých seba, dosahovať vyššie výkony a prežívať pocity naplnenia a sebarealizácie. Som medzinárodne certifikovaný kouč - ACC (Associated Certified Coach) v rámci ICF, EPC (Erickson Professional Coach), člen SAKO a ENYSSP. Vyštudoval som ekonómiu, psychológiu a sociológiu. Mám za sebou úspešnú kariéru vrcholového športovca a bohaté skúsenosti z oblasti podávania vrcholných výkonov. V súčasnosti mám vlastnú prax a klientov z biznisu a športu. Športovcom pomáham pripravovať sa na vrcholné podujatia akými sú OH, MS a ME. Pracujem aj ako lektor a organizujem vzdelávacie workshopy. Mojimi hlavnými hodnotami pri práci s klientmi sú dôvera, profesionalita, kreativita, osobný rast a radosť.
Inžinierske štúdium ekonómie, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bakalárske štúdium psychológie a sociológie, Masarykova Univerzita v Brne, Magisterské štúdium psychológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ACC (Associated Certified Coach) v rámci ICF, EPC - Erickson Professional Coach, Člen SAKO, The Arts & Science of Coaching, Erickson Coaching International, Aplied Sport Psychology, Calsouthern University, Workshop Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese, Seminár Mindfullness postupy v Kognitívne behaviorálnej terapii, Workshop Štruktúra a procesy v poradenstve a terapii, High Performance Team Coaching.
Optimalizácia výkonnosti jednotlivcov a tímov.
Freelancer s privátnou praxou.

Môj najnovší článok

Čo je dôležité pre podávanie výkonov v biznise aj v športe

Dôležitým aspektom tak v biznise ako aj v športe je podávanie vysokých a dlhodobo stabilných výkonov. Hoci navonok vyžadujú tieto oblasti rozličné schopnosti, úspech v jednej aj v druhej je determinovaný niekoľkými...

Rezervácia služby

Napíšte mi