O mne

Milujem koučing, teda život, prácu s ľuďmi, prácu na seba rozvoji. Som zástancom holistického prístupu k životu. Práca kouča je nedirektívna, ale skôr stimuluje a inšpiruje človeka v mnohých oblastiach našich životov. Ľudia majú v sebe rôzne bariéry vo forme predsudkov a strachov, ktoré ich brzdia v realizácií plánov, nápadov, či dosahovaní cieľov. Koučing je prínosný najmä v tom, že sa nezameriava na negatívnu minulosť, ale pomocou vhodných otázok a dôvernej komunikácie sa pozerá a hľadá riešenia k dosiahnutiu želanej budúcnosti. Chcete nájsť svoje riešenie ? Práve koučing je skvelá voľba.
2019 - absolvovanie Medzinárodne certifikovaného a akreditovaného výcviku v koučingu, schváleného ICF/International Coach Federation ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/. 2019 - Diplom v magisterskom štúdiu na Fakultě telesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2017 - Diplom v bakalárskom štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2017 - Certifikát SAKFST trénera kulturistiky fitness a silového trojboja.
Pracujem najmä s profesionálnymi športovcami.
Telefonicky, online WhatsApp, Skype, E-mail, osobne.
Instagram: drina_coach Email: koucing@pavolhudec.sk

Napíšte mi