O mne

Skončil som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave roku 1997. Študoval som zo záujmu aj ekonómiu, divadlo a pokračoval doktorandským štúdiom na PdF UK. Vyštudovanie školy však nerobí zo študenta psychoterapeuta. Každý, kto chce byť uznaný ako terapeut podľa kritérii Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) musí splniť podmienky pre prijatie do Zoznamu psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti ako asociáciou uznanej inštitúcie pre Slovensko. Podmienky na zapísanie do Zoznamu som splnil v roku 2003 a odvtedy pracujem ako terapeut a psychoterapeut. Mám aj licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe od Slovenskej komory psychológov. Od 1998 som neustále v dhodobých psychoterapeutických výcvikoch - začalo to Geštalt psychoterapiou, potom Katatýmno-imaginatívnou psychoterapiou, systemickou terapiou podľa Berta Hellingera a posledný je supervízny výcvik v Geštalt modalite pre pomáhanie mladším kolegom - psychoterapeutom. Navštevoval som aj kurzy hypnózy, procesorientovanej terapie, mužské semináre, mám výcvik v krízovej intervencii a zvládaní stresu. Mojou druhou orientáciou je komerčné vzdelávanie pre firmy a firemnú klientelu, pracujem ako lektor a tréner mäkkých zručností najmä pre oblasť komunikácie, asertivity, stres manažmentu a i. Som taktiež člen krízového intervenčného tímu Modrý anjel a supervízor vo viacerých zariadeniach.

Cena sedenia

40,00 € 50 min

Rezervácia služby

Napíšte mi