Profil foto

Svetlana Poláková, MBA, ACC

O mne

Kým som sa vydala na cestu profesionálneho kouča, získala som 
rozsiahle manažérske skúsenosti vo vrcholových riadiacich pozíciách
 v zahraničí i na Slovensku. Viem, aké dôležité je vnímať situácie okolo seba, dívať sa na veci a problémy z nadhľadu, rýchlo sa v nich zorientovať, stanoviť si náročné a jasné ciele, určiť si priority a zodpovedajúci akčný plán. Viem, aké dôležité je viesť a mať výborný a výkonný tím. Viem aj to, aká tenká a ohrozujúca je hranica vyhorenia a osobne poznám mnoho z jej príznakov a následkov. Vďaka osobným skúsenostiam dokážem poskytnúť vysoko výkonným, ale často aj preťaženým manažérom, podnikateľom, riadiacim pracovníkom pohľad človeka, ktorý vidí veci s odstupom a nadhľadom. Ako profesionálny kouč a mentor ich vediem k objaveniu svojich vlastných hodnôt, k nastaveniu rovnováhy v živote, ale aj k stanoveniu si náročných cieľov.
ACC – Associate Certified Coach.
Executive koučing, výkonovo orientovaný koučing, koučing a mentoring zameraný na rozvoj podnikania a podnikateľov, zvládanie krízových situácií v pracovnom procese a tíme, osobnostný rozvoj.
6 rokov a viac ako 1000 hodín koučingu a mentoringu.
Osobné stretnutia, Skype, podpora e-mailom.

Napíšte mi