Ako si vybudovať dôveru u zamestnancov?

"Dôvera je pre každé podnikanie prevádzkový kapitál, bez ktorého sa žiadne dielo nepodarí." (Albert Schweitzer)

Akýkoľvek pozitívny pracovný vzťah je založený na dôvere. Prostredie dôvery u manažérov a zamestnancov predpokladá, že obe strany majú pocit spokojnosti a predpokladá tiež množstvo iných výhod, ako je napríklad konštruktívne prijímanie kritiky. 

Otázkou je, ako si vytvoriť dôveru medzi ľuďmi na pracovisku? Manažéri potrebujú byť proaktívni a vytvoriť prostredie dôvery jasné pre všetkých.

Dôvera zamestnancov je nevyhnutnosťou pre ich aktívne a efektívne zapojenie do pracovných procesov.  Patrí medzi základné zložky úspešnosti tímov. Jej budovanie je dlhodobejší proces, ktorý si vyžaduje aj odhodlanie samotných zamestnancov.

Nasledovné spôsoby sú nápomocné pre manažérov pre budovanie dôvery a ďalšieho rozvoja:

  1. Preukázať, že podporujú svojich zamestnancov – jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je byť veľkorysý a tolerantný, vedie to tiež k rozvoju angažovanosti zamestnancov.
  2. Byť transparentný a pravdivý – zdieľať so zamestnancami napríklad dôležité informácie o budúcich cieľoch a podobne.
  3. Vytvárať vzťahy, ktoré sú vzájomne prospešné a uľahčovať zamestnancom výkon ich pracovných činností – zamestnanci by mali nadobudnúť dobrý pocit zo zodpovednosti, ktorú pri výkone svojej práce majú, ak im manažéri ukážu, že na nich záleží.
  4. Riešiť problémy priamo a poskytovať zamestnancom ocenenie ich práce a pochvalu – spôsob, akým sa pristupuje k situáciám a vzniknutým problémom je to, čo vzbudzuje u zamestnancov ich lojalitu a dôveru.
  5. Byť flexibilný a trpezlivý – aj pri nezvyčajných alternatívach problémov, ktoré nemožno vyriešiť typickými metódami.
  6. Viesť svojich ľudí príkladom – je kľúčovým bodom k úspechu. Aj generálny riaditeľ hotela môže popri administratívnej práci dolievať nápoje počas raňajok či vítať hostí na recepcii.

Dôveru možno považovať za kľúčový faktor, ktorý buduje lojalitu, zvyšuje dôveryhodnosť a podporuje efektívnu komunikáciu. Základom pre jej budovanie je proces komunikácie za každých okolností a situácií. Vytvárajú sa tak vzťahy, ktoré umožňujú všetkým stranám rozvíjať sa a prospievať. 

6x 0x