O mne

Som žena, psychologička, manželka, matka, sestra a priateľka. Priatelia by o mne povedali, že som vytrvalá a snažím sa v ľuďoch nachádzať to dobré. Ja by som dodala, že vytrvalo sa snažím ľuďom pomáhať, aby oni sami našli v sebe to dobré. Aby mali kontakt so zdrojmi ktoré majú v sebe, aby dokázali transformovať minulosť a ťažkosti na svoju vlastnú silu. Pracujem s rodinami, pármi a jednotlivcami, ktorí sa chcú cítiť lepšie, zdravšie a radostnejšie. S dospelými aj s deťmi. Môj prístup je založený na psychoterapeutickom výcviku, ktorý som absolvovala - STAR-T (Systemická transformačná a rastová terapia), tiež známy ako rodinná terapia podľa Virginie Satirovej. Pri svojej práci vychádzam z rodiny, ako základného miesta, kde sa vytvára naša osobnosť a osobnosť našich detí.
Okrem psychoterapeutického výcviku sa od roku 2011 zúčastňujem tréningov vedených kanadskou lektorkou Madelaine de Little v Hrovej terapii v piesku podľa modelu Virginie Satirovej, ktorú používam pri práci s dospelými aj s deťmi. V roku 2016 som absolvovala špecializačnú skúšku v odbore Klinická psychológia a od februára 2017 pracujem vo svojej vlastnej ambulancii.

Cena sedenia

35,00 € 50 min

Pozn.: Na termín je potrebné sa dopredu objednať. Jedno sedenie trvá 50 minút, pokiaľ je to potrebné a po dohode, je možné stretnutie predĺžiť. Stretnutie väčšinou prebieha formou rozhovoru, niekedy podľa potreby môžeme klientovi ponúknuť aj iný prístup napríkla

Napíšte mi